Bereken direct de prijs voor jouw reparatie of onderhoud.

Waarom moet een auto airco gevacumeerd worden en hoe doen ze dat

Waarom moet een auto airco gevacumeerd worden

Bij alle werkzaamheden aan het auto airco systeem waarbij het koudemiddel uit het systeem verwijdert is moet men voordat het systeem gevuld wordt deze vacumeren. Vacumeren betekent eigenlijk het systeem volledig leegtrekken en alle aanwezige lucht, stikstof en aanwezige waterdamp uit het systeem halen.

Voorafgaand aan het vacumeren heeft de erkende aircospecialist het systeem vaak door middel van het op druk zetten van het systeem met stikstof gecontroleerd of er geen drukverliezen = lekkages waren.

Bij een defect aan de airco compressor is het een sterk advies voorafgaand aan de stikstofoverdruk test het systeem te spoelen. Zowel de filterdroger als de expansieklep of expansieventiel zijn niet door te spoelen en moeten vervangen worden. Er kunnen staaldeeltjes in achter blijven die een nieuwe airco compressor aan kunnen tasten.

Hoe vacumeert de airco specialist de auto airco

De airco specialist heeft speciale apparatuur welke voorzien is van een vacuumpomp en meters waarmee het proces van vacumeren is uit te voeren en te controleren. De vacuümpomp word door middel van een speciale koppeling en het op de auto airco aanwezige ventiel aangesloten, vervolgens laat men de pomp zijn werk doen en controleren zij de vacuüm druk door middel van de meters. Een tweede controle van het systeem is een vacuumtest waarbij gekeken wordt of de onderdrukwaarde over een bepaalde tijd gelijk blijft. Gebeurt dit niet dan is er een lekkage van het systeem en moet dit verder onderzocht worden.