APK eisen

Wat zijn APK eisen, waar moet de auto minimaal aan voldoen en wat kan je zelf doen om de APK kosten zo laag mogelijk te houden.

Welke punten worden er bij een APK allemaal gecontroleerd.

Tijdens de APK worden er om aan de APK eisen te voldoen zo'n 160 punten bekeken en gecontroleerd. We beschrijven hier een samenvatting van deze punten waardoor je een goed idee krijgt aan welke minimum eisen jouw auto moet voldoen. Tevens geven wij aan welke punten je zelf al kunt controleren en zo nodig op kunt lossen, hiermee voorkom je hoge garagekosten en wellicht een herkeuring.

Een APK is geen periodiek onderhoud en zegt ook lang niet alles over de betrouwbaarheid en veiligheid van de auto. Met het lezen van de informatiebladen zul je zien dat de APK een minimale eis is en een momentopname!