Bereken direct de prijs voor jouw reparatie of onderhoud.

Hier beschrijven we de minimale APK eisen waaraan het onderstel en de onderdelen hiervan moeten voldoen

Deze beschrijving is een samenvatting van de officiële keuringseisen. Voor de volledige informatie kijk je op de website van de RDW,

De minimale APK keuringseisen met betrekking tot de assen / draagarmen

APK gescheurd draagarmrubberlagerDe assen / draagarmen moeten volgens de APK keuringseisen:

 • Deugdelijk zijn bevestigd en geen scheuren of breuken vertonen
 • Mogen niet zodanig zijn vervormd dat dit de delen verzwakt
 • Mogen niet zodanig zijn bevestigd of vervormt zodat dit de wegligging nadelig beïnvloed
 • Mogen niet zodanig door roest zijn aangetast dat dit de sterkte van het onderdeel aantast.

Een deugdelijke bevestiging blijft een rekbaar begrip, we zien met name dat er goed gekeken moet worden naar de metaal rubber gevulkaniseerde ophangpunten (o.a. draagarm lagers) van de draagarmen en ook subframe. Vaak zien we dat de binnen of buitenbus losgescheurd is van het rubber, dit is een ondeugdelijke bevestiging.

Met betrekking to doorgeroeste onderdelen of montagepunten is de regelgeving complex en het advies dit door een APK keurmeester te laten controleren of het binnen of buiten de toegestane waarden valt.

 

De minimale APK keuringseisen met betrekking tot aandrijfassen

Gescheurde aandrijfas hoesDit is wat de APK zegt over de aandrijfassen:

 • De aandrijving en de bevestiging van de aandrijving moet deugdelijk zijn.
 • Stofhoezen / homokineethoezen / aandrijfashoezen moeten goed bevestigd zijn en mogen geen lekkage vertonen

De minimale APK keuringseisen met betrekking tot wiellagers

De APK eisen beschrijven dat een wiellager geen overmatige speling mag hebben en slijtage niet voelbaar of hoorbaar mag zijn. Hoorbare slijtage kan zijn een brommend geluid bij rijden of bij vrij ronddraaien, er dient wel vastgesteld te worden dat dit b.v. niet door loopvlakvervorming komt (cuppen). 

De lager speling max maximaal 5% zijn van de as-lengte tot het meetpunt gemeten vanaf de astap. Voor de volledige beschrijving kijk op de website van de RDW

De axiale speling mag normaliter 0,5 mm max zijn en bij een starre achteras (oudere auto's en terreinwagens) met opsluiting in differentieel 1,5 mm

Voor aanvullende informatie omtrent cuppen klik je hier

Bij de conische wiellagers is de lager speling eenvoudig af te stellen. Bij de nu meest toegepaste typen lagers is de speling alleen te verminderen door vervanging.

De minimale APK keuringseisen met betrekking tot fuseekogels, -pennen, -lagers, -lagerbussen

APK fuseekogelspelingDe APK eisen beschrijven dat fuseekogels, fuseebussen, en fuseelageringen van personenwagens deugdelijk moeten zijn bevestigd. Stofhoezen / kappen moet correct bevestigd zijn en niet beschadigd zijn zodat de kogel zichtbaar is.

Fuseekogels mogen een beperkte speling hebben boven de eventueel door de fabrikant toegestane waarden.

 • Axiaal mag dit maximaal 1,0 mm zijn.
 • Radiaal mag dit bij maximaal 1,0 mm zijn.

 Voor de bijna niet meer voorkomende fuseepennen en bussen (ik weet alleen de 2CV) gelden andere waardes, kijk hiervoor op de website van de RDW.

 In sommige kogels zit een veerelement om deze spelingvrij te houden, het indrukken van deze veer geldt niet als speling.

Als een gedeelte van de kogel of kom zichtbaar is door b.v. een kapotte fuseekogelhoes mogen deze geen corrosie (roest) vertonen.

De minimale APK eisen met betrekking tot stabilisatoren

Een stabilisator moet deugdelijk bevestigd zijn en er mogen geen scheuren of breuken in aanwezig zijn. 

 De minimale APK eisen met betrekking tot de wielbasis, wieluitlijning en spoorbreedte

 • De wielbasis mag niet meer dan 2% afwijken t.o.v. de maten in het kentekenregister
 • De spoorbreedte mag niet meer dan 2% groter zijn t.o.v. de maten in het kentekenregister
 • De wielbasis links en rechts gemeten mag niet meer verschillen dan 15 mm. (behoudens fabrieksmatige afwijkingen)
 • De afstand van fuseedraaipunten mag t.o.v. symmetrische meetpunten op de langsas recht en kruislings gemeten links en rechts niet meer dan 15 mm verschillen.

De minimale APK eisen met betrekking tot de wielen / velgen

De wielen / velgen van een personenwagen mogen geen scheuren, ernstige vervormingen, ernstige corrosie of slecht laswerk vertonen. Dit controleert men door het wiel vrij rond te draaien en visueel te inspecteren.

 

Kijk hier voor verdere informatie met betrekking tot de Algemene Periodiek Keuring (APK):

APK eisen ruitenwisserinstallatie en ruitensproeiers

APK eisen remsysteem

APK eisen deuren, motorkap en kofferdeksel.

APK eisen voorruitverwarming en ontwaseming

APK eisen binnen en buiten autospiegels

APK eisen autostoelen en vergrendeling

APK eisen autobanden

APK eisen autogordels

APK eisen uitstekende delen en brede banden

APK eisen veersysteem en schokdempers

APK eisen verlichting

APK eisen stuurinrichting

APK eisen motor en brandstofsystemen

APK eisen milieu en geluid

APK aandrijving en transmissie

Wat is een viergas meting

Wat is een roetmeting