APK eisen verlichting uitvoering

Bereken direct de prijs voor jouw reparatie of onderhoud.

 Personenwagens moeten zijn voorzien van:

(bron handboek.rdw.nl) 

 1. twee grote lichten;
 2. twee dimlichten , met dien verstande dat indien het voertuig is voorzien van dimlichten met gasontladingslichtbronnen en in gebruik is genomen na 31 december 2006, deze lichtbronnen moeten voldoen aan de daaromtrent in Aanvullende permanente eisen,
  artikelen 115 en 117, gestelde eisen, alsmede voor de installatie daarvan;
 3. twee stadslichten;
 4. twee richtingaanwijzers aan de voorzijde en twee aan de achterzijde van het voertuig, dan wel één richtingaanwijzer aan elke zijkant indien het voertuig vóór 1 juli 1967 in gebruik is genomen; het licht van de richtingaanwijzers van personenauto’s die na 30 juni 1967 in gebruik zijn genomen moet knipperen;
 5. waarschuwingsknipperlichten indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen;
 6. één zijrichtingaanwijzer aan elke zijkant van het voertuig indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen. Richtingaanwijzers aan de voorzijde van het voertuig worden beschouwd als zijrichtingaanwijzers, indien het uitgestraalde licht hiervan duidelijk te zien is vanuit een punt gelegen op 6,00 m achter de voorzijde van het voertuig en 1,00 m zijwaarts;
 7. twee achterlichten;
 8. twee remlichten indien het voertuig na 30 juni 1967 in gebruik is genomen, dan wel één of twee remlichten indien het voertuig vóór 1 juli 1967 in gebruik is genomen;
 9. een achterkentekenplaatverlichting;
 10. twee rode retroreflectoren aan de achterzijde van het voertuig;
 11. één mistachterlicht indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen dit mistachterlicht moet zich bevinden in of links van het middenlangsvlak van het voertuig;
 12. één achteruitrijlicht indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen;
 13. twee markeringslichten die zichtbaar zijn aan de voorzijde en twee die zichtbaar zijn aan de achterzijde van het voertuig, indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen en breder is dan 2,10 m, dan wel voor 1 januari 1998 in gebruik is genomen en breder is dan 2,60 m;
 14. zijmarkeringslichten indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen en langer is dan 6,00 m. Hierbij is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, artikelen 119 tot en met 122, van toepassing;
 15. ambergele retroreflectoren aan elke zijkant van het voertuig, indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen en langer is dan 6,00 m, de achterste retroreflector aan de zijkant mag rood zijn. Hierbij is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, artikelen 119 tot en met 122, van toepassing;
 16. een derde remlicht indien het voertuig in gebruik is genomen na 30 september 2001, aangebracht zodanig dat:
  1. het zich bevindt op een afstand van ten hoogste 0,15 m vanaf het middenlangsvlak, en
  2. de onderzijde van het lichtdoorlatende gedeelte hoger ligt dan de bovenzijde van de remlichten, bedoeld in onderdeel h. 

De kleur van betreffende verlichting moet zijn:

(bron handboek.rdw.nl)

 1. De grote lichten, dimlichten, stadslichten en achteruitrijlichten mogen niet anders dan wit of geel stralen.
 2. De richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten mogen naar voren niet anders dan ambergeel of wit en naar achteren niet anders dan ambergeel of rood stralen.
 3. De zijrichtingaanwijzers mogen niet anders dan ambergeel stralen.
 4. De achterlichten en mistachterlichten mogen niet anders dan rood stralen.
 5. De remlichten mogen niet anders dan rood of ambergeel stralen.
 6. Het derde remlicht mag niet anders dan rood stralen.
 7. De achterkentekenplaatverlichting mag niet anders dan wit stralen en mag niet naar achteren stralen.
 8. De markeringslichten mogen naar voren niet anders dan wit, en naar achteren niet anders dan rood stralen.
 9. De zijmarkeringslichten mogen niet anders dan ambergeel stralen. Het achterste zijmarkeringslicht mag rood stralen.

Verbod van verblindende lichten

 1. Personenauto’s mogen, met uitzondering van grote lichten, niet zijn voorzien van verblindende lichten.
 2. Personenauto’s mogen, met uitzondering van de richtingaanwijzers, de waarschuwingsknipperlichten en de remlichten ten behoeve van het noodstopsignaal niet zijn voorzien van knipperende lichten.
 3. In afwijking van het tweede lid, mogen de zijmarkeringslichten van personenauto’s synchroon met de richtingaanwijzers aan dezelfde kant van het voertuig knipperen.