• Garages beoordeeld met een ​9,3
  • Duidelijke prijs
  • Overal in Nederland, altijd in de buurt
  • Online afspraak

Airco en het milieu

Wat is de invloed van de auto airconditioning op het milieu en brandstofverbruik?

Wat is de invloed van auto airconditioning op het milieu

De invloed van de middelen in de airco installatie (het aircogas oftewel koudemiddel) op het milieu is gelukkig in de loop der jaren fors minder geworden. Werd vroeger o.a. ammonia gebruikt in hele oude aircosystemen, op enig moment stapte men over naar het gas R12, voor velen bekend onder de door Dupont geregistreerde naam Freon.

Freon (R12) bleek een zeer negatieve invloed te hebben op de ozonlaag, het GWP* (Global Warming Potential) van R12 is 8.500, ter vergelijking de GWP factor van CO2 is 1. Freon werd in 1994 verboden en stapten de fabrikanten verplicht over naar R134a.

R134a gas heeft een GWP factor van 1.300. Dit betekend dat R134a bijna 85% minder schadelijk is voor de ozonlaag.

De laatste ontwikkeling op het gebied van koudemiddel (aircogas) is R1234yf. Dit gas heeft een GWP van 4 en is dus weer een forse verbetering ten opzichte van R134a. Nadeel van dit gas is de lichte ontvlambaarheid waardoor het volgens fabrikanten een veiligheidsprobleem kan opleveren.

* Het GWP is een factor die aangeeft hoeveel kilo CO2 er nodig is om het broeikaseffect van één kg van een bepaalde stof te evenaren?

Wat is de invloed van auto airconditioning op het brandstofverbruik

De aircocompressor wordt bij inschakeling via de elektromagnetische koppeling en riem aangedreven door de krukaspoelie. Dit vergt motorvermogen en daarvoor is brandstof nodig. Het percentage brandstof dat het aandrijven van de aircocompressor kost ligt tussen de +5% en +10%.

Bij testen van het Duitse ADAC komen zij met een handmatig bediende airco op een gemiddelde van +12,5% brandstofverbruik en met een automatisch geregelde airco op +6,25% brandstofverbruik, Dit betekent dat op een tank van 50 liter brandstof er circa 3 tot 6 liter brandstof gaat naar het gebruik van de airco.

Veel bestuurders zijn zich niet bewust wat het rijden met constant ingeschakelde airco heeft op het brandstofverbruik en milieu geven we hier graag een aantal tips:

  • Laat als de auto enige tijd in de zon gestaan heeft het interieur eerst afkoelen door even met open ramen te rijden, deze daarna te sluiten en schakel dan pas de airco in
  • Schakel de airco pas enkele minuten na het starten in; dit bespaart brandstof (bij koude motor) en voorkomt onnodige slijtage
  • Schakel de airco eerder uit voordat de motor afgezet wordt: hiermee voorkom je condens en de daarmee gepaarde bacteriegroei
  • Schakel de airco minsten één keer per maand 10 minuten in; ook dit voorkomt geurvorming door bacteriegroei
  • Vervang regelmatig het interieurfilter en hou de aanzuigkanalen (ventilatieroosters) vrij van vuil


Vind direct een garage in je omgeving die je kan helpen bij deze vraag