• Garages beoordeeld met een ​9,3
  • Duidelijke prijs
  • Overal in Nederland, altijd in de buurt
  • Online afspraak

APK eisen voorruit en ramen


Dit geeft de basis richtlijn over de autoruiten aan

De voorruit en de voorste zijruiten mogen geen beschadigen of verkleuringen vertonen en moeten een onbeperkt zicht hebben. Er mogen dus geen voorwerpen, stickers e.d. op zitten die het gezichtsveld beperken!

Een scheur of ster in de voorruit?

Hoe kun je controleren of de door een scheur of ster beschadigde voorruit voldoet aan de APK eis.

Er wordt nogal eens gedacht dat bij een ster of scheur in de voorruit deze voor de APK vervangen dient te worden maar dit is in de meeste gevallen niet zo. Er is een zeer uitgebreide keuringsbeschrijving van voorruiten die te complex is om hier te beschrijven. Wij beschrijven daarom beknopt waar in grote lijnen rekening mee gehouden moet worden en adviseren voor 100% zekerheid de voorruit te laten inspecteren door een APK keurmeester.

Het meest kritische deel van de voorruit is het directe gezichtsvlak. Dit is een geprojecteerd vlak op de voorruit aan de voorkant van de bestuurder en boven het stuur begint, 20 cm hoog is en 30 cm breed. Dit betekent dat hoe schuiner de voorruit geplaatst is hoe groter het effectieve vlak op de voorruit zal zijn.

​In het vlak voor het directe en indirecte gezichtsveld mogen de volgende beschadigingen of verkleuringen aanwezig zijn:

  • Enkelvoudige scheuren, ongeacht de lengte
  • Oppervlakkige krassen waarvan de breedte niet meer dan 5 mm bedraagt
  • Beschadigingen of verkleuringen waarvan de afmetingen zodanig zijn, dat een denkbeeldig getrokken cirkel om de gehele beschadiging of verkleuring heen een diameter heeft van niet meer dan 20 mm bij het directe gezichtsveld en 50 mm bij het indirecte gezichtsveld

De voorruit mag meerdere luchtbellen, beschadigingen of verkleuringen vertonen die ten aanzien van de afmetingen ieder afzonderlijk voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden, mits het uitzicht van de bestuurder daardoor niet wordt belemmerd.

Kortom er mag heel wat met de voorruit aan de hand zijn voordat deze daadwerkelijk afgekeurd wordt. Naast het al dan niet vervangen voor APK zijn er wel andere afwegingen voor het vervangen van een voorruit met bijvoorbeeld een scheur buiten het gezichtsveld.

Vind direct een garage in je omgeving die je kan helpen bij deze vraag