• Garages beoordeeld met een ​9,3
  • Duidelijke prijs
  • Overal in Nederland, altijd in de buurt
  • Online afspraak

Waarom de motorolie verversen?

Motorolie regelmatig verversen

Eisen moderne motorolie

Er wordt veel geschreven over de zin en onzin van het verversen van motorolie. Wat zijn de eisen waar de moderne motorolie aan moet voldoen en wat de functie van de diverse bestanddelen. Je zult zien dat de functie van olie veel verder gaat dan simpelweg smeren en daarmee kan de gevolgschade van het niet op tijd verversen van olie aanzienlijk zijn.

Een moderne motorolie moet aan een veel specificaties (specs) voldoen om toegepast te mogen worden in een bepaald type motor. De autofabrikanten ontwikkelen samen met de motoroliefabrikanten de juiste oliespecificaties voor hun motoren. Waren er in het verleden een paar viscositeiten (zoals 20w50, 10w40, 0w30) tegenwoordig is de motorolie al vaak verschillend voor een merk en zelfs specifiek binnen een type auto (BMW, Ford, VW, Audi enz.).

Wat zijn de functies van motorolie?

  • Smeren, zorgen dat delen elkaar niet raken door een oliefilm te vormen
  • Koelen, voert wrijvingswarmte af
  • Reinigen, neemt roet en slijtage delen mee in de flow
  • Beschermen, metalen en kunststofdelen, keerringen en pakkingen

De functies van de toevoegingen (additieven) in de olie:

De toevoegingen, additieven of ook genoemd dopes, zijn chemische stoffen die de eigenschappen van olie verbeteren. Nadat zij hun werk gedaan hebben verandert hun chemische samenstelling en zal de werking afnemen. Voorbeelden van additieven in de moderne motorolie:

  • Corrosie beschermende additieven
  • Temperatuur eigenschappen verbeterende additieven
  • Detergenten, additieven die voorkomen dat vuil en slijtagedelen neerslaan

Wat zij de uitdagingen van motorolie in de moderne motoren?

Minder milieubelasting:

Door steeds strenger wordende emissie-eisen worden er steeds meer beperkingen gesteld aan het gebruik van bepaalde stoffen in de motorolie. Dit betreft het beperken van de hoeveelheid fosfor, zwavel en additieven in de olie. Deze stoffen kunnen neerslaan op het inwendige van de katalysator en lambdasonde en de werking hiervan nadelig beïnvloeden.

Voor benzine en dieselmotoren:

Een constante werktemperatuur en belasting is feitelijk de meest ideale omstandigheid voor een motor. Helaas is de werkelijkheid anders en rijden wij vaak veel korte stukken waarbij de bedrijfstemperatuur amper wordt bereikt. Het nadeel hiervan is de koudere waterdamp in het motorblok kan condenseren en er corrosie en sludge (drab) kan ontstaan. Bij langdurig hoge werktemperaturen kunnen er juist weer delen in de olie oxideren en polymeriseren waardoor er ook sludge kan ontstaan.

Bij een afwisseling van te veel lage werktemperatuur en vervolgens hoge werktemperatuur kan forse indikking en of afzetting (sludge) tot gevolg hebben.

Voor dieselmotoren:

Bij dieselmotoren zit de uitdaging van de toegepaste motorolie ook nog in een constante verdunning van de motorolie door de dieselbrandstof. Dit is gering maar wel een constant proces waardoor de olie verdunt en de kwaliteit achteruit zal gaan. Ook moet de indikking door roetopname en corrosie voorkomen worden.

Viscositeit

De viscositeit van een olie wordt bepaald door de weerstand tegen stromen. De viscositeit wordt aangeduid met twee getallen. Na het eerste getal staat altijd de letter 'W' (voor Winter). Deze aanduiding heeft betrekking op de weerstand tegen stromen van olie wanneer die koud is, zoals bij een koude start. Het tweede getal is bepaald door hoe een olie stroomt bij normale bedrijfstemperaturen van de motor.

Hoe lager het getal, hoe beter de stroming. Dus 0W30 of 5W30 olie zal bij lage temperaturen gemakkelijker stromen dan een 10W30 olie. Een 10W30 olie zal, wanneer de motor is opgewarmd, weer gemakkelijker stromen dan een 10W40 olie. Dit is belangrijk omdat motoroliën van nature dikker worden als ze afkoelen en dunner naarmate ze warmer worden. Dunne oliën met een lage viscositeit stromen gemakkelijker om motoronderdelen beter bij lage temperaturen te beschermen. Dikke oliën met een hoge viscositeit daarentegen behouden een betere filmsterkte om motoren bij hoge temperaturen te beschermen.

Bestonden de oliën vroeger voornamelijk uit minerale olie. Tegenwoordig zijn de oliën half- of volsynthetisch. Kijk ook goed in het instructieboekje van de auto welke olie wordt voorgeschreven als je gaat (bij)vullen. Dit is zeer belangrijk om (vervolg)schade aan de motor te voorkomen.

Onderhoud aan jouw auto? Vergelijk de prijzen van garages in de buurt!

Vind direct een garage in je omgeving die je kan helpen bij deze vraag