Bereken direct de prijs voor jouw reparatie of onderhoud.

Waarom een luchtfilter op tijd vervangen

Wat is de functie van het luchtfilter:

De functie van het luchtfilter is een uiterst belangrijke op gebied van het voorkomen van slijtage in uw motor. Het luchtfilter zal alle tot microscopisch kleine vervuilingen uit de aangezogen lucht filteren omdat deze anders verhoogde slijtage aan bijvoorbeeld cilinderwand en zuigerveren tot gevolg kan hebben. 

Samen met het luchtfilterhuis heeft het filter ook een geluiddempende functie en zal bij een eventuele backfire als vlamdover werken.

Om een idee te hebben hoeveel volume aan lucht er door het filter moet kun je er grof van uit gaan dat voor iedere 10 liter brandstof er minimaal 100 tot 170 m3 lucht aangezogen en gefilterd moet worden. Dat is met een volle tank al gauw de volledige inhoud van een flinke woning! 

Per 10 liter brandstof zal de motor tussen de 0,1 en 20 gram stof aanzuigen wat grotendeels in het luchtfilter terecht zal komen. Vanzelfsprekend zijn de gebruiksomstandigheden van de auto en de plaats van de luchtaanzuiging van invloed of de hoeveelheid aangezogen stof. Auto's en bedrijfsvoertuigen die bijvoorbeeld veel op bouwplaatsen rijden hebben een maximale verontreiniging van het luchtfilter. Bij de bedrijfsvoertuigen is hierin vaak voorzien door extra grote capaciteit van luchtfilters en speciaal geplaatste aanzuigbuizen. In de luxe personenwagen is dit niet het geval en is onder deze omstandigheden een tussentijdse controle van het luchtfilter te adviseren. 

Wat zijn de nadelen van een te verontreinigd filter:

De nadelen van een te veel verontreinigd luchtfilter zijn een te hoog vacuüm in het inlaatspruitstuk doordat de aangezogen lucht niet voldoende door het filter kan. Dit hogere vacuüm heeft een nadelige invloed op het lucht en brandstofmengsel. Deze negatieve invloed op het lucht en brandstofmengsel kan een hoger brandstofverbruik en daarmee een hogere milieubelasting tot gevolg hebben.

Tevens is de kans groter dat er door het hogere vacuüm vervuiling aangezogen zal worden en hiermee kan er verhoogde slijtage ontstaan aan cilinderwand, zuigerveren en kleppen.

Vervang daarom het luchtfilter op de daarvoor voorgeschreven periode of kilometrage, bij zwaardere bedrijfsomstandigheden is het te adviseren het filter tussentijds te controleren en zo nodig te vervangen.