Bereken direct de prijs voor jouw reparatie of onderhoud.

Wat is een motor distributie, hoe werkt het en waaruit bestaat een distributie systeem

Wat is een distributie systeem

Een motor distributie is een cruciale aandrijving van intern samenwerkende delen in de motor en is veilig onder beschermkappen weggewerkt.

Hoe werkt een distributie systeem

Het distributiesysteem heeft een essentiële functie en dat is het via de krukas poelie of tandwiel aandrijven van 1 of meerdere nokkenassen via het nokkenastandwiel of poelie. Via nokkenaswiel en nokkenas worden de kleppen geopend en onder veerdruk gesloten. Dit proces van openen en sluiten en de timing hiervan is uiterst precair om het verbrandingsproces optimaal te laten verlopen. 

Ook is bij de moderne motor en met name de dieselmotor de ruimte tussen de op en neer gaande zuiger en de door te nokkenas te openen klep minimaal, afwijking van de kleptiming (op tijd openen en sluiten) door b.v. verspringen of zelfs breken van de distributieriem of ketting kan grote gevolgen hebben. 

Met de huidige meerkleppen techniek, variabele kleptiming, het compacter lichter, sterker en stiller moeten worden van de motor betekent het ook dat de distributiesystemen complex en uitermate belaste en kritische systemen zijn geworden..

 Er zijn verschillende soorten distributiesystemen en ook worden er combinaties van verschillende systemen toegepast:

Een distributiesysteem met distributieriem bevat altijd de volgende onderdelen:

 • Distributieriem (1 of meerdere)
 • Spanrol (1 of meerdere)
 • Krukaspoelie
 • Nokkenastandwiel (1 of meerdere)

Naast de bovenstaande onderdelen in het distributiesysteem kunnen ook de onderstaande onderdelen afhankelijk van merk en model tot het distributiesyteem behoren:

 • Waterpomp poelie
 • Geleiderol (1 of meerdere)
 • Balans as poelie (1 of meerdere)
 • Brandstofinspuitpomp poelie

De distributieriem is een veel toegepast type distributie omdat deze een lage rolweerstand heeft, licht is in gewicht van de gezamenlijke delen, eenvoudigere constructie is in vergelijking met een ketting distributie en stiller is dan de dan de ketting distributie.

Een nadeel van de distributieriem is de beperkte levensduur, afhankelijk van het automerk en model moet de distributieriem tussen de 80.000 en 160.000 kilometer vervangen worden. Op tijd vervangen van de riem is een absolute must want bij breken van een distributieriem kan forse motorschade het gevolg zijn doordat de klep de zuiger kan raken. Met name bij dieselmotoren is in veel gevallen de schade bij een gebroken distributieriem aanzienlijk.

Bij het vervangen van de distributieriem is het belangrijk de overige delen in het distributiesysteem goed te controleren en zo nodig te vervangen. Denk hierbij aan een waterpomp, spanrollen en geleiderollen. 

 Een distributiesysteem met ketting bevat altijd de volgende onderdelen:

 • Krukastandwiel
 • Nokkenastandwiel (1 of meerdere)
 • Ketting (1 of meerdere)
 • Kettingspanner
 • Kettinggeleiders (1 of meerdere)

Naast de bovenstaande onderdelen in het distributiesysteem kunnen ook de onderstaande onderdelen afhankelijk van merk en model tot het distributiesyteem behoren:

 • Waterpomp tandwiel
 • Balans as tandwiel (1of meerdere)
 • Oliepomp tandwiel
 • Branstof inspuitpomp poelie

Het distributiesysteem met ketting is een onderhoudsvrij en duurzaam distributiesysteem wat in de meeste gevallen een volledig autoleven lang mee gaat. De ketting bevindt zich in tegenstelling tot de distributieriem in de motor zelf en wordt gesmeerd door de motorolie. De ketting wordt gespannen middels een vaak met oliedruk werkende kettingspanner. Met kettinggeleiders wordt voorkomen dat de ketting gaat rammelen of trillen. 

We hebben bij een aantal automerken recent wat problemen gezien met de duurzaamheid van de distributieketting. Modificaties waren nodig om kwaliteits- en constructieproblemen weer op te lossen.

Combinatie van distributieriem en ketting

Er zijn verschillende combinaties van bijvoorbeeld dubbele kettingen of riemen en riemen en kettingen die toegepast worden. Bijvoorbeeld bij bepaalde typen zie je dat met een distributieriem 1 nokkenas aangedreven wordt en dat in de cilinderkop er een ketting loopt tussen de beide nokkenassen.

Distributiesysteem met tandwielen

Een distributiesysteem met tandwielen zie je weinig bij personenwagens maar hier wordt door middel van tandwielen de vaak onderliggende nokkenas aangedreven. Het nadeel van dit systeem is dat het een rumoerig systeem is.

Waaraan kan je een kapotte of versleten motor distributie aan herkennen

Zodra je een kapotte of versleten distributieriem ervaart doordat de motor er abrupt mee stopt is het al te laat. Laat daarom de distributieriem tijdig volgens de fabrieksgegevens vervangen en tussentijdig visueel controleren.

Bij een ketting distributie komt het niet vaak voor dat de ketting versleten is maar wel dat de kettingspanner versleten is. Dit is dan vaak herkenbaar dat de motor bij b.v. koude start een licht rammelend geluid maakt.