Bereken direct de prijs voor jouw reparatie of onderhoud.

Wat kun je er aan doen als de katalysator verstopt is

Hoe komt een katalysator verstopt

Bij een juist gebruik en goed werkende motor en regelsystemen is het nagenoeg onmogelijk dat de katalysator "verstopt" raakt.  

Een katalysator doet zijn werk bij een hoge temperatuur van 400 tot 800 graden, dit is de werktemperatuur waarbij de omzetting van schadelijke stoffen optimaal is. Mocht de katalysator door het veel rijden van korte afstanden zelden aan de juiste werktemperatuur komen kan er een koolstofaanslag op het werkende oppervlak van de katalysator ontstaan.

Het binnenwerk van een katalysator bestaat uit een monoliet, dit is een keramisch materiaal met een honingraatachtige structuur waardoor het werkend oppervlak van een katalysator vele duizenden vierkante meters is. Door de ophoping van koolstofaanslag kunnen de minuscule kanalen minder tot geen gasdoorstroming meer toelaten waardoor en een steeds mindere werking van de katalysator is.

Een andere voorkomende reden is dat de katalysator door een melt down is beschadigd. Dit kan komen doordat er onverbrande brandstof of olie in de katalysator tot ontbranding komt en deze daardoor oververhit raakt. De monoliet kan hierdoor beschadigen en stukken hiervan kunnen de doorstroming negatief beïnvloeden.

Het tanken van een verkeerde brandstof kan tevens de katalysatorwerking zwaar beïnvloeden, het tanken van loodhoudende benzine is tegenwoordig bijna onmogelijk maar bijvoorbeeld per ongeluk diesel tanken en daarna lang doorstarten kan leiden tot zware beschadiging van de katalysator.

Hoe herken je een verstopte katalysator

Een verstopte katalysator is lang niet altijd door de berijder te herkennen maar we geven toch een aantal symptomen die een kapotte katalysator aan kunnen duiden:

 • Minder trekkracht op hogere toetentallen (motor kan uitlaatgas niet voldoende afvoeren)
 • Rammelend geluid onder de auto (monoliet los in de behuizing)
 • Hoger brandstofverbruik
 • Roodgloeiende katalysator na rit
 • Duidelijke verkleuring van de katalysatorbehuizing door oververhitting

Met een bezoek aan de vakmensen van garagevergelijker.nl kunnen zij je met behulp van een 3-gas test uitsluitsel geven over de werking van uw katalysator.

Wat kun je doen aan een verstopte katalysator

Aan een echt verstopte katalysator is helaas niets anders te doen dan deze te vervangen, maar er zijn wel meerdere manieren om te voorkomen dat een katalysator verstopt raakt:

 • Laat uw auto regelmatig onderhouden, versleten bougies, kapotte kabels etc hebben alleemaal een nadelige invloed op het verbrandingsproces.
 • Tank nooit verkeerde brandstof
 • Rijd regelmatig langere afstanden zodat de motor en uitlaatsysteem goed op werktemperatuur komen.
 • Laat een hoog olieverbruik onderzoeken en verhelpen

Waar moet je aan denken bij het vervangen van een katalysator

Zoals eerder aangegeven komt het zelden voor dat een katalysator verstopt raakt door eigen falen. Meestal is er een reden dat de katalysator verstopt is geraakt en deze moeten uitgesloten worden anders zal de nieuw geplaatste katalysator niet aan de normale gebruiksduur komen.

Denk aan bijvoorbeeld controle van:

 • Lamdasonde / uitlaatgasregeling
 • Olieverbruik
 • Koelvloeistofverbruik
 • Lekke pakkingen

Mocht je verkeerde brandstof getankt hebben laat dan direct de tank leegzuigen, start niet door want je kunt hiermee de katalysator onherstelbaar beschadigen. Twijfelt u na het verkeerd tanken aan de werking van de katalysator laat deze dan bij een van de bedrijven van garagevergelijker.nl controleren op goede werking.

Voor meer informatie met betrekking tot katalysatoren kun je kijken op:

Wat is een lambdasonde