Bereken direct de prijs voor jouw reparatie of onderhoud.

Wat doet een katalysator en welke rol speelt de katalysator in het milieu

Wat doet een katalysator

Een katalysator is noodzakelijk geworden omdat men een lagere milieubelasting wilde en de mogelijkheden qua optimalisering van het verbrandingsproces niet oneindig zijn. De katalysator, is een end-of-pipe oplossing. Dit betekent dat de uitlaatgasreiniging na het verbrandingsproces plaatsvind. 

Een katalysator is een stof die de snelheid van een bepaalde chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden. Kortom de stoffen die in de katalysator onder uw auto verwerkt zijn helpen mee in het omzetten van milieubelastende uitstoot naar meer milieuvriendelijk uitstoot van materialen zoals fijnstof en gassen.

Welke processen vinden plaats in uw katalysator

Onze fossiele brandstoffen zijn gebaseerd op koolstof (C) en waterstof (H), bij het verbrandingsproces verbinden wij deze met zuurstof (O2) en er ontstaat energie (KW's)

Dit proces ziet er chemisch zo uit: HC (benzine) + O2 (zuurstof) = C02 (kooldioxide) + H20 (water). Dit betekent dat er bij een volledige ideale 100% verbranding en alleen C02 (kooldioxide) en H20 (water) uit de uitlaat zou komen. 

Water is vanzelfsprekend onschadelijk voor mens en milieu.

C02 is het voor de meeste inmiddels wel bekend als het broeikasgas, C02 word veroorzaak door de verbranding van fossiele brandstoffen (benzine) en is kleurloos en reukloos. C02 is de chemische vermelding en we spreken het uit als kooldioxide. Kooldioxide is niet direct schadelijk voor mens en dier maar heeft als broeikasgas wel grote milieu invloed.

Hoe beter het verbrandingsproces hoe meer brandstof via de ideale reactie verbrandt en hoe minder milieubelastende stoffen er door de motor geproduceerd worden. In de loop der jaren zijn er vele nieuwe technieken ontwikkeld om dit proces te verbeteren. Hadden vroeger b.v. de auto's een carburateur, tegenwoordig heeft nagenoeg iedere benzine auto benzine injectie, en vaak meerkleppen techniek, hogere compressie, turbocompressor etc.

In de realiteit is het niet alleen zuiver brandstof en zuurstof wat een reactie vormt:

S02, zwaveldioxide: In de benzine en dieselbrandstof zijn kleine hoeveelheden zwavel (S) aanwezig en deze reageren tijdens het verbrandingsproces ook met zuurstof (02). Hieruit ontstaat S02, zwaveldioxide en dit kan luchtwegirritaties veroorzaken en is bekender als de veroorzaker van de zgn. "zure regen" 

NOX, stikstofoxiden: De lucht die verbruikt word tijdens de verbranding bevat naast zuurstof (O2) ook stikstof (N2). Bij hoge temperaturen (verbranding) reageert de stikstof met zuurstof en er ontstaat NOx ( Te hoge concentraties stikstofoxiden dragen bij aan luchtweginfecties, vorming van ozon en zure regen.

CO, koolstofmonoxide: Bij een onvolledige verbranding word in plaats van CO2 CO gevormd door een tekort aan zuurstof. CO is giftig en kan bij hogere concentratie to gezondheidsproblemen en zelf de dood leiden. CO is kleurloos en reukloos.

HC, koolwaterstoffen: Bij een onvolledige verbranding blijven er onverbrande koolwaterstoffen in gasvorm achter in de uitlaatgassen. Afhankelijk van de stof en concentratie kunnen de waterstoffen een nadelige invloed hebben op de volksgezondheid. Ook kunnen ze bijdragen aan het vormen van ozongas en daarmee de broeikaseffect versterken.

Een van de bekendere nadelige invloeden van onvolledig verbrande koolwaterstoffen HC's is dat zij deels verantwoordelijk zijn voor het vormen van fijnstof. Dit word ook wel vermeld als PM (Particulate Matter) Ook vervuilingen die zich in de brandstof bevinden kunnen na het verbrandingsproces fijnstof vormen.

Fijnstof is een complexe materie en we beperken ons met aangeven dat de stoffen n.a.v. de deeltjesgrootte tot een bepaalde categorie behoort. Fijnstof kan ik hoge concentraties infecties van de luchtwegen stimuleren en kan helaas ook leiden to kanker.

Hiermee hebben wij een overzicht gegeven wat er bij een verbrandingsproces allemaal komt kijken en waar de gezondheids- en milieubelasting precies vandaan komt. Als eerste is het belangrijkste het verbrandingsproces te optimaliseren en daarmee de laagste milieubelasting en gezondheidsbelasting te bereiken. Daarna komt het optimaliseren van de restgassen aan bod en gaat de katalysator zijn werk doen.

Hoe verbetert uw katalysator de vervuilende uitlaatgassen

Een katalysator is geen filter maar bevat door de honingraatstructuur een groot werkbaar oppervlak welke voorzien is van de metalen paladium, rhodium en platina. Deze metalen zorgen ervoor dat bepaalde stoffen in de uitlaatgassen versterkt met elkaar reageren.

De metalen in de katalysator zetten 3 schadelijke stoffen CO, HC en NOx om in CO2 (kooldioxide), H2O (water) en N2 (Stikstof). Hieruit is de vaak gebruikte term 3 weg katalysator ontstaan.

Dit zijn de meest belangrijke processen in uw katalysator:

CO + toevoegen O2 = CO2

HC + toevoegen O2 = CO2 & H2O

NOx + toevoegen CO = N2 & CO2

De katalysator zet de schadelijke stoffen om in onschadelijke stoffen. Nu is het zo dat ook wij CO2 uitademen en het daarmee een onschadelijk gas is maar er moeten wel voldoende bomen en planten zijn om deze CO2 om te zetten naar O2 (zuurstof)

De katalysator kan niet alle schadelijke stoffen omzetten en met name tijdens de opwarmperiode van de motor (koude start) moet de katalysator eerst zijn ideale werktemperatuur bereiken om de gassen maximaal te kunnen reinigen.