Bereken direct de prijs voor jouw reparatie of onderhoud.

Wat doet een EGR klep en waarom zijn de meeste moderne motoren hiermee uitgerust

Wat doet een EGR klep

De EGR (Exhaust Gas Recirculation) klep laat zoals de Engelse benaming aangeeft uitlaatgassen recirculeren. Dit doet men om het stikstofdioxide (NOx) omlaag te krijgen onder druk van een lagere milieubelasting en gezondheidsrisico's. 

Een deel van de uitlaatgassen word via de EGR klep teruggeleid naar het inlaatspruitstuk en daarmee weer toegevoegd aan het verbrandingsproces. Hiermee daalt het percentage zuurstof in het mengsel, hiermee daalt vervolgens de verbrandingstemperatuur en daarmee de uitstoot van NOx omdat dit juist bij hoge temperaturen ontstaat.

De resterende NOx gassen zullen verder door de katalysator worden gereduceerd. Kijk op hoe werkt een katalysator voor meer informatie.

De EGR klep lijkt een moderne ontwikkeling maar al in 1960 werd de EGR klep op grote schaal toegepast op Amerikaanse auto's. De betreffende kleppen werden toen mechanisch via vacuüm aangestuurd, tegenwoordig elektronisch via het ECU (Engine Control Unit)

Wat zijn veelvoorkomende problemen met een EGR klep

Met het terugvoeren van het uitlaatgas van voor de katalysator worden er tevens onvolledig verbrande deeltjes en ander vervuilingen via de EGR klep teruggeleid naar het inlaatspruitstuk. Met name bij dieselmotoren kunnen deze vervuilingen een teerachtige / koolachtige aanslag vormen op de regelklep en het huis waardoor de werking van de klep beperkt kan worden. De klep kan permanent open komen te staan of niet meer te openen zijn. 

Is een kapotte EGR klep APK afkeuring

Er vanuit gaand dat uw boordcomputer (ECU Enine Control Unit) meet dat de EGR klep defect is zal de ECU dit als een foutcode in zijn geheugen opslaan. Het is vanaf 1 april 2012 APK afkeur zodra er een milieu gerelateerde foutcode in het ECU geregistreerd staat voor auto's die na 31 december 2005 op kenteken zijn gezet.